Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

8232 95b8 390
Reposted fromerial erial viahalucine halucine

March 20 2017

7568 6fe8 390

March 19 2017

hwmc
3832 81a0 390
Reposted fromexistential existential

March 16 2017

1933 7a74 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapeasorela peasorela
2762 bea8 390
Reposted fromerial erial viapifpafs pifpafs

March 14 2017

hwmc
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamorsik morsik
7054 d289 390
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viacomfortablynumb comfortablynumb

March 13 2017

2189 c0c6 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viacomfortablynumb comfortablynumb
hwmc
5241 3c71 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viasalami salami
hwmc
9111 2bc7 390

March 12 2017

hwmc
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”

March 11 2017

hwmc
hwmc
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viapifpafs pifpafs
hwmc
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapeasorela peasorela
hwmc
3667 3d47 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami

March 05 2017

March 02 2017

hwmc
7375 9a38 390
Reposted fromeryawen eryawen viasalami salami

February 26 2017

hwmc
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapifpafs pifpafs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl