Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2020

hwmc
8975 d27f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakurwajegomac kurwajegomac

January 24 2020

hwmc
0925 fdfc 390
Reposted fromnutt nutt via0 0
hwmc
hwmc
6785 3f90 390
Reposted fromrubinek rubinek viaexistential existential

December 23 2019

hwmc
6736 401b 390
Reposted fromnutt nutt via0 0

December 08 2019

hwmc

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viacomfortablynumb comfortablynumb
hwmc
3964 0fb0 390
Reposted fromlittlefool littlefool via0 0
hwmc
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapeasorela peasorela
hwmc
Tworzenie opowieści jest niekończącym się ożywianiem, nadawaniem istnienia tym wszystkim okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia, i ekspresji. To czułość sprawia, że imbryk zaczyna mówić. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”. Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna, wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie współzależny. Literatura jest właśnie zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu.
— Fragment mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk
Reposted fromciarka ciarka viapeasorela peasorela

November 10 2019

hwmc
0338 8c8c 390

November 07 2019

hwmc
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters viaexistential existential

November 04 2019

hwmc
4981 b7e7 390
We belong to this universe. 
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaexistential existential
4564 f8e9 390
Reposted fromamatore amatore viaForestMan ForestMan
hwmc
7305 84d5 390
Reposted fromsarazation sarazation viaexistential existential
hwmc
9387 21c8 390
Reposted fromverronique verronique viaexistential existential

October 06 2019

hwmc
6666 dfd3 390
Reposted fromhagis hagis viaexistential existential
hwmc
hwmc
hwmc
hwmc
5015 f911 390
Reposted fromfungi fungi viaexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...